Een sublieme weergave van een product of project is steeds van groot belang om de slaagkansen ervan te verhogen binnen en buiten uw onderneming.

En met slaagkansen bedoelen we hier meerbepaald de verkoopbaarheid van een product aan potentiele klanten, of de motivatie om mensen die instaan voor de financiering en goedkeuring van een project op een zo duidelijk mogelijke wijze te informeren zonder dat deze op de hoogte moeten zijn van alle kleine details.

Het komt ook steeds vaker voor dat mensen die deel uitmaken van een ontwikkelteam, snel en efficient moeten communiceren over grote afstand door gebruik te maken van het internet.

Omdat het uitleggen van een idee of de discussie over de uitvoerbaarheid van bepaalde aspecten van product- en projectontwikkeling zeer moeilijk is onder de vorm van geschreven tekst en zeer snel kan leiden tot misverstanden zegt een beeld meer dan 1000 woorden.
XGI heeft er een specialisatie van gemaakt om vertrekkende van uw ontwerp, uw idee of bestaand product, dit om te zetten in een 3-dimensionaal computermodel om er prachtige fotorealistische beelden en animaties uit te maken. Dergelijke beelden lenen zich bij uitstek om ondubbelzinnige discussies te voeren tijdens de ontwikkelingsfase alvorens er sprake is van een echt product of als grafisch bronmateriaal om uw brochure, website of ander marketingmateriaal een bijzondere uitstraling te geven.

Talloze toepassingen zijn denkbaar om ook fotorealistische beelden te gebruiken in uw onderneming !

Klik op een afbeelding hieronder om enkele voorbeelden te zien.

XGI bvba, Landbouwstraat 1 bus 1, 2490 Balen, Belgie

Tel: +32 (0)478 / 97.81.30 email: info@xgi.be

Ondernemingsnummer : BE-0887.124.584 Bank : KBC 733-0393802-12